Praktisch

Verwijzing en vergoeding
U kunt op advies van uw arts komen met een verwijsbrief of direct zelf contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Oefentherapie Cesar wordt door de meeste verzekeringen (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in ieder geval voor min 75%. U wordt geadviseerd om uw polis voorwaarden goed na te kijken, u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de door u gemaakte afspraken.

Het tarief per afspraak  (psychosomatische-) Oefentherapie Cesar is € 45,- . (tot 45 min.)

Telefonische consult tot 15 minuten:  € 18,95, bij langer dan 20 min geld het gewone tarief

Het tarief voor te laat/ < 24 uur voor aanvang  afzeggen is 75% : € 33,75

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat per jaar maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Voor volwassenen komen alleen specifieke chronische aandoeningen voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking.

Ik heb per 2020 niet meer met alle verzekeraars een contract. Onder de tabel vind u daarop een toelichting:

Overzicht zorgverzekeraars 2020

Zilverenkruis Achmea,  de Friesland Wel een contract
CZ, Ohra, Nationale Nederlanden Wel een contract
Menzis Wel een contract
VGZ, Unive, IZA Wel een contract
VRZ: Zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid, Eno Zorgverzekeraar en ONVZ Geen contract
DSW, Stad Holland Zorgverzekeraar , in Twente Zorgverzekeraar Geen contract
Caresq ; Promovendus, Besured, Nat. Academic, Aevitae Geen contract

Informatie: vergoeding voor Oefentherapie Cesar, Wouda Verbeek

Omdat ik het zinvoller vind met mensen bezig te zijn dan met alle verschillende en vaak zinloze regels van de zorgverzekeraar heb ik besloten per 2020 niet meer met alle zorgverzekeraars een contract te tekenen.

Wat verandert er voor u:

Daar waar ik nog wel een contract heb zal de declaratie automatisch naar de zorgverzekeraar gaan. Daar waar ik geen contract heb krijgt u zelf een rekening. Deze rekening kunt u zelf indienen bij de zorgverzekeraar om deze (deels) vergoed te krijgen.

Het kan handig zijn om zelf goed bij u verzekering na te vragen wat u van de nota terug krijgt.

-voor kinderen <18 jaar krijgt u 100% van het bedrag wat u zorgverzekeraar vergoed voor Oefentherapie Cesar

-Voor volwassenen wordt (psychosomatische-) Oefentherapie Cesar vergoed vanuit de  aanvullende verzekering. Wanneer ik geen contract heb met uw verzekering krijgt u minimaal 75% terug van het bedrag dat u zorgverzekeraar had vergoed als ik wel een contract had gehad. Dat bedrag is in de meeste gevallen anders dan mijn eigen tarief.

Tarief:

-Voor 2019 heb ik mijn tarief vastgesteld op 45,- per consult (30-45 minuten)

-Wanneer dit tarief voor u niet haalbaar is en u onder de minima valt kan dit in overleg naar € 37,50 bijgesteld worden.

-Wanneer u dubbel modaal of meer (70.000 euro per jaar) per jaar verdient wil ik u vragen om € 65 euro per consult te betalen.

Door op deze manier te nivelleren kan ik een modaal inkomen verdienen, ben ik meer met u en uw gezondheid bezig dan met administratie en hoop ik vooral dat de zorg voor iedereen eerlijk en toegankelijk blijft.

Het waarborgen van de kwaliteit van de zorg is natuurlijk belangrijk. Dit kan echter prima zonder de inbreng van de zorgverzekeraar. Hiervoor bestaat de gewone wetgeving en handhaving van o.a., NZa en de AVG,  de beroepsvereniging (VvOCM) en het Kwaliteitsregister paramedici, waar ik nog steeds bij aangesloten ben.

Voor vragen of meer informatie kunt u  contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groeten,

Wouda Verbeek, Psychosomatisch Oefentherapeut Cesar en Slaaptherapeut