Praktisch

Verwijzing en vergoeding
U kunt op advies van uw arts komen met een verwijsbrief of direct zelf contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Oefentherapie Cesar wordt door de meeste verzekeringen (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering.
U wordt geadviseerd om uw polis voorwaarden goed na te kijken.
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat per jaar maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.
Voor volwassenen komen alleen specifieke chronische aandoeningen voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking.

Wij hebben contracten met alle verzekeraars. De tarieven wisselen per jaar per verzekeraar.
In alle gevallen ben u zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraak en de daarbij behorende kosten.

Het tarief voor afspraken die niet door de verzekeraar vergoed worden is € 37,90 .