Bij beëindiging van de therapie wordt een eindverslag gemaakt. Dit is een wettelijke vereiste.  In de meeste gevallen stuur ik dit direct naar uw huisarts. In overleg stuurt u of ikzelf daarvan een kopie naar andere belanghebbende zoals co-ouder, een medische specialist of leerkracht.

In overleg bepalen we welke werkwijze in uw traject handig is ten opzichte van het beginverslag en de tussentijdse evaluaties.

Wanneer u een behandel traject bij mij start ga ik er vanuit dat u mij toestemming verleend om overleg te hebben met en rapportage te versturen aan uw huisarts. Wanneer u hier om wat voor reden dan ook van af wilt wijken hoor ik dat graag.