Tarieven

M.u.v. A.S.R.( Ditzo en de Amersfoortse) en SZVK heb ik in 2024 met alle zorgverzekeraars een contract. 

Voor 2024 is het tarief meegegaan met de indexering en komt een afspraak op € 57,50,- per consult (30-45 minuten/ video, bellen of in de praktijk)

Voor afzeggen binnen 24 uur, om welke reden dan ook, krijgt u zelf de nota van 75%

Telefonisch contact >10 min. tot 30 min.  komt op 35,-

Verwijzing

U kunt op advies van uw arts komen met een verwijsbrief of direct zelf contact opnemen voor een kennismakingsgesprek.
Oefentherapie Cesar wordt door de meeste verzekeringen (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in ieder geval voor minimaal 75%. U wordt geadviseerd om uw polis voorwaarden goed na te kijken, u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de door u gemaakte afspraken.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat per jaar maximaal 18 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed. Voor volwassenen komen alleen specifieke chronische aandoeningen voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking.

Vergoeding

Omdat ik het zinvoller vind met mensen bezig te zijn dan met alle verschillende en vaak zinloze regels van de zorgverzekeraar heb ik besloten per 2020 niet meer per definitie met alle zorgverzekeraars een contract te tekenen en en dit te laten afhangen van het aanbod.

Het waarborgen van de kwaliteit van de zorg is natuurlijk belangrijk. Dit kan echter prima zonder de inbreng van de zorgverzekeraar. Hiervoor bestaat de gewone wetgeving en handhaving van o.a., NZa en de AVG,  de beroepsvereniging (VvOCM) en het Kwaliteitsregister paramedici, waar ik bij aangesloten ben.

Wat verandert er voor u:

Daar waar ik nog wel een contract heb zal de declaratie automatisch naar de zorgverzekeraar gaan. Daar waar ik geen contract heb krijgt u zelf een rekening. Deze rekening kunt u zelf indienen bij de zorgverzekeraar om deze (deels) vergoed te krijgen.

Het kan handig zijn om zelf goed bij u verzekering na te vragen wat u van de nota terug krijgt.

  • voor kinderen <18 jaar krijgt u 100% van het bedrag wat u zorgverzekeraar vergoed voor Oefentherapie Cesar
  • Voor volwassenen wordt (psychosomatische-) Oefentherapie Cesar vergoed vanuit de  aanvullende verzekering. Wanneer ik geen contract heb met uw verzekering krijgt u minimaal 75% terug van het bedrag dat u zorgverzekeraar had vergoed als ik wel een contract had gehad. Dat bedrag is in de meeste gevallen anders dan mijn eigen tarief.